Renovering – det grønne alternativ

Renovering af autodele betyder istandsættelse af brugte dele eller komponenter med henblik på at få dem til at fungere så godt eller endnu bedre end nye dele. Renovering er en meget omfattende proces, men den har også mange fordele for vores partnere og for miljøet.

For at renovere autodele bliver brugte produkter, også kaldet cores, indhentet. Indsamlingen af cores er en kompleks aktivitet. Vi sælger vores renoverede enheder med et depositum, som returneres til kunden, hvis de sender os den enhed, de erstatter.

Coren, som vi får i ombytning for en renoveret enhed, bliver sendt til ét af vores corelagere i Polen eller Storbritannien, hvor vi har mere end 1 million cores - klar til renovering. På vores fabrikker gennemgår coren renoveringsprocessen. Denne proces involverer en komplet adskillelse, grundig rengøring, omfattende inspektion af alle dele, renovering og udskiftning, genmontering og testning. 

Renovering – en cirkulær økonomi

Renovering forlænger produktets levealder ved at bringe et defekt produkt tilbage til samme standard, som det var, da det først blev fremstillet. Produktet gennemgår en proces, der sigter mod at gendanne det meste af materialet – uden at gå på kompromis med kvaliteten.

Sammenlignet med fremstilling af et nyt produkt er renovering en langt mildere produktionsproces; renoveringsprocessen reducerer energiforbruget, da det er unødvendigt at smelte og omsmelte metal til nye produkter. Faktisk besparer renoveringsprocessen 79 procent af den energi, der bruges til fremstilling af det originale produkt. Derudover har det også en positiv indflydelse på at reducere udledningen af drivhusgasser og forbruget af naturressourcer.